Splošni pogoji - Gigaplanet.si - spletn...

Vsebina se nanaša na:

“Si-shell”, ki vključuje izvajalca Urban Jazbinšek s.p., Slance 8, 3221 Teharje, ali vse ostale tretje izvajalce, ki delajo po navodilih Si-shell . “Vi”, se nanaša na osebo, ki kupuje naše storitve.

 

Spletne storitve, Urban Jzbinšek s.p. (v nadaljevanju “ponudnik storitev”) nudi storitve spletnega gostovanja, marketinga in razvoja (v nadaljevanju “storitve”).

 

I. GOSTOVANJE

 

1. Ne odgovarjamo za pravilnost informacij, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika. Ravno tako ne odgovarjamo za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

2. Vi jamčite in ste odgovorni za vsebino spletne strani. Stran ne sme biti v nasprotju z zakoni.

3. Na strežniku lahko pregledujete, brišete in upravljate le s svojimi podatki. Vdor v tuje račune se beleži in je kazniv.

4. Strinjate se, da na strežnik ne boste nalagali vsebine ali povezav na:

– vsebino, ki je protizakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, pornografska, bogokletna, ali kakorkoli sporna.

– vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, irc robote.

– vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

5. Strinjate se, da ne boste pošiljali pošte na naključne naslove (spam), bodisi z našega strežnika, kot tudi od drugod z vsebino, ki se nanaša na vašo spletno stran. V primeru kršitve 5 točke, se strinjate plačila odškodnine v višini 500,00 EUR.

6. Na enem računu ni možno gostovati več različnih uporabnikov/podjetij brez predhodnega dogovora. Ravno tako ni možna prodaja delov računa več uporabnikom.

7. Strinjate se, da ne boste nameščali programov, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti, vključujoč moč procesorja in spomina. Nezaželeni so večji forumi na tekstovni osnovi, ki ne podpirajo mySQL baze, IRC chat, obsežne mailing liste (obvezna uporaba funkcije, ki omogoča interval med pošiljanjem), in vseh skript v točki 14. Pridržujemo si pravico, da odstranimo programe, ki uporabljajo preveč sistemskih zmogljivosti.

8. Strinjate se da ne boste gostovali strani, ki imajo 5.000 ali več unikatnih obiskov na dan ker bi s tem obremenjevali druge uporabnike na strežniku.

9. Pridržujemo si pravico, da odstranimo kakršnokoli vsebino, ki je v nasprotju s pogoji poslovanja, iz vašega računa brez predhodnega obvestila. Ne dovoljujemo hekerskih strani, strani za odrasle ter strani pod točko 4.

10. Strinjate se, da boste varovali vaša gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na vaš račun ter nas v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v vaš račun nemudoma obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

11. Prizadevamo si, da bomo za naš strežnik dobro skrbeli, ampak ne moremo garantirati nepooblaščenih posegeov in nezmožnosti prikazovanaja strani zaradi prevelike preobremenjenosti kakor tudi ne odgovarjamo za neprejete emaile ali napake email strežnika.

12. Kakršenkoli poskus povzročitve škode na strežnikih ali oškodovanja uporabnikov storitev ponudnika storitev je strogo prepovedan.

13. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila omeji ali prepreči uporabo storitev (strani, podstrani, domene ali dodatne in parkirane domene) tistim uporabnikom, za katere smatra, da storitve oz. njihove strani imajo preveč obiska in s tem onemogočajo normalno delovanje strežnika in tako povzročajo škodo drugim uporabnikom in/ali podjetju Urban Jazbinšek s.p. V primeru, da je omejitev ali preprečitev uporabe storitev storjena, uporabnik ni upravičen do povračila plačanih sredstev za uporabo teh storitev.

14. Nedovoljena uporaba skript/programov na naših strežnikih:

– UltimateBBS

– IkonBoard

– Vse verzije YABB foruma

– Proxy skripte

– IRC skripte

– Anonymizer

– Chat rooms ki niso vključene v Cpanel

– phpShell in podobne skripte za zagon komandne vrstice

– FormMail (razen klon ki je vključen v Cpanel)

– Webmail modul za PHPNuke

15. Uporabnik sam odgovarja za rezervne kopije svojih podatkov na strežniku. Si-shell ne prevzema odgovornosti za izgubo kateregakoli uporabniškega podatka.

 

II. GOSTOVANJE NA STREŽNIKIH

 

1. V kolikor uporabljate večje število mySQL baz, ftp, mailing list, itd., kot je določeno za posamezen paket, si pridržujemo pravico, da vam storitve dodatno zaračunamo.

2. Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba.

3. V primeru zlorabe si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji uporabniški račun. Vplačani zneski za gostovanje se v tem primeru ne vračajo.

4. Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun ponudnika, ki jo oceni sodni cenilec ustrezne stroke v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti povrniti ponudniku.

5. Kot zloraba se šteje tudi:

– vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija (homedir-a)

– množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript

– prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (RAM, trdi disk, ipd)

– nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov

– kršenje avtorskih pravic (v primeru, da se na ponudnika obrne oškodovanec ali zastopnik oškodovanca)

– uporaba strežnika v kaznive namene

 

III. RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV

 

1. Potrudili se bomo, da bo servis nemoteno deloval, ampak ne moremo v nobenem primeru garantirati neprekinjeno delovanje storitev ali strežnika.

2. Pridržujemo si pravico, da ukinemo storitve kadarkoli, brez predhodnega obvestila, vendar v primeru, da bo trajalo več kot 2 dni, boste o tem obveščeni.

3. Storitev, ki bo dodeljena vam, je neprenosljiva in ne sme je uporabljati nihče razen vas. Istočasno je dovoljena samo enojna prijava na strežnik. V primeru večjega števila računov, ste omejeni na eno sistemsko prijavo. V primeru, da odkrijemo prenos vašega računa tretji osebi, si pridržujemo pravico ukiniti račun brez predhodnega obvestila.

4. Spremembe v pogojih poslovanja si boste vedno lahko prebrali na naših straneh, uporabnikov ne bomo o tem posebej obveščali.

 

IV. PLAČILA

 

1. Ceniki storitev so objavljeni na naših straneh. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo cene storitev, čeprav so cene nespremenljive za obdobje predplačila.

2. Plačila gostovanja se izvajajo za mesečno, četrtletno, polletno in enoletno obdobje. Ko poteče določen čas, za katerega ste plačali storitev, je potrebno ponovno predplačilo za določen čas.

3. Vsa plačila morajo biti v EUR. Rok plačila je 14 dni od izdaje predračuna. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

4. Pridržujemo si pravico, da 14 dni po poteku plačilnega obdobja, storitev začasno ukinemo, v kolikor ne dobimo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev podaljšana – plačana.

5. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

 

V. VARNOST V OMREŽJU

 

Naročniki ne smejo uporabljati storitev ponudnika storitev za kakršnekoli poskuse pridobitve identifikacijskih elementov ali zlorabljanja varnosti kateregakoli omrežja, domene ali uporabniškega računa. Takšni poskusi vključujejo, vendar niso omejeni na: dostopanje do podatkov, ki niso namenjeni uporabniku, prijava ali logiranje na strežnik ali uporabniški račun, do katerega uporabnik nima pravice dostopa, iskanje gesel, ki ne pripadajo uporabniku (password cracking), preizkušanje varnosti sistema z namenom iskanja lukenj ali pomanjkljivosti v varnosti.

Naročniki ne smejo izvajati poskusov preprečitve dostopa do storitev kateremukoli uporabniku ali omrežju. Takšni poskusi vključujejo, a niso omejeni na: flooding, mailbombing ter drugi poskusi preobremenitve ali onesposobitve kateregakoli omrežja, uporabniškega računa ali strežnika.

Ponudnik storitev bo v primerih kršitev, navedenih v tem odstavku, kolikor je mogoče sodeloval pri preiskavah takšnih kršitev, vključno z obračanjem na pravne inštitucije.

 

VI. ZAUPNOST PODATKOV

 

1. Osebne podatke, ki nam jih boste zaupali, ne bomo v nobenem primeru posredovali tretjim osebam, ki nimajo neposredne povezave z našim poslovanjem. Razen v primeru zlorab, kriminalnih dejanj in ostalih kršitev zakona.

2. Strinjate se, da vas lahko občasno obveščamo z informacijami, ki so neposredno povezane z našimi storitvami.

3. Vaša mobilna telefonska številka bo, v primeru, da si vklopite SMS obveščanje, uporabljena samo iz naše strani za obvestila o preteku vaših storitev, obvestila ob prijavi napake, obvestila o novih predračunih, obvestila o aktivaciji vaše storitve in obvestila ob morebitni začasni prekinitvi vaših storitev. Številke v nobenem primeru ne bomo posredovali v uporabo tretjim osebam. Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačna.

 

VII. ODŠKODNINE IN NADOMESTILA

 

Uporabnik storitev se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev, ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

 

VIII. PREKINITEV GOSTOVANJA

 

1. V kolikor ne prejmemo plačila gostovanja 10 dni po izteku plačilnega obdobja, lahko virtualni strežnik zbrišemo brez opozorila.

2. V primeru, da kršite katero koli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo gostovanje in odstranimo vse podatke, brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja.

3. Gostovanje lahko prostovoljno kadarkoli prekličete. Preostalega denarja ne vračamo, razen, če se izjemoma tako odločimo.

4. V primeru nezadovoljstva z našim gostovanjem, lahko zahtevate vračilo denarja v 30 dneh od pričetka gostovanja v prvem mesecu, od katerega se odštejejo registracija domen in prenos podatkov. V primeru, da ste že gostovali na našem strežniku, nimate pravice do vračila denarja, razen, če se strinjamo z vašim razlogom. Ravno tako ne vračamo denarja v primeru, da niste prenesli nobenih podatkov na strežnik.

 

IX. ODGOVORNOST PONUDNIKA STORITEV

 

1. Ponudnik storitev izjavlja, da si bo prizadeval za pravilnost in korektnost naročniških odnosov, za ustrezno nudenje tehnične pomoči ter da si bo prizadeval poslovati v skladu s poslovno etiko. Ponudnik storitev si bo prizadeval, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi preprečil kakršenkoli izpad, nedelovanje, nedosegljivost ali izgubo uporabnikovih datotek na strežniku. Vendar pa ponudnik storitev ne bo odgovoren za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel. Ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev, ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

2. Ponudnik omogoča naročniku podporo po telefonu in emailu vsak delavnik v obratovalnem času. Obratovalni čas je objavljen na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik nudi naročniku brezplačno podporo izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja strežnika, namestitev spletnih strani, uporabo elektronske pošte in ostalih storitev. Pod podporo ne štejemo nasvetov za izdelavo in vsebino strani – ti se obračunajo po veljavnih cenikih ponudnika.

3. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe, omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli naše storitve.

4. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno ampak ne omejeno na:

– škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev

– škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu podatkov ali njihovem napačnem prenosu

– škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov

– škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla

– škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja naročnikovih spletnih strani ali email storitev

5. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:

– ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,

– neprestano delovale 24/7 (24ur na dan, 7 dni na teden).

6. Naročnik se strinja, da odveže ponudnika, njegove partnerje, uslužbence in poslovodje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški. V primeru sodnega postopka, bo ponudnik mogoče potreboval pisno zagotovilo naročnika, da ga je te odgovornosti rešil. V primeru, da pisnega zagotovila naročnik ne bo priskrbel, se bo to smatralo za kršitev te pogodbe.

7. Ponudnik ne odgovarja za vsebino spletnih strani ali aktivnosti naročnika.

8. Naročnik se strinja, da uporablja storitve ponudnika povsem na svojo lastno odgovornost. Ponudnik ne daje garancije, da bodo storitve ustrezale naročnikovim potrebam in merilom ali da bodo neprekinjene, pravočasne, varne in brez napak; niti ne daje garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli ponudnikove storitve ali dobljeni iz email sporočil točni. Naročnik razume in se strinja, da je uporaba storitev izključno na njegovo lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih programov in podatkov.

9. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. O tem bo ustrezno obvestil vse uporabnike, na katere se ti pogoji nanašajo (za obstoječe uporabnike morebitne spremembe teh pogojev stopijo v veljavo z naslednjim plačilnim obdobjem).

 

X. SPREMEMBE

 

Pridržujemo si pravico da lahko kadarkoli spremenimo, izbrišemo del besedila v tem dokumentu “Splošni pogoji poslovanja”, cene paketov, dodatkov…

Uporabnike bomo obveščali preko znanih metod email, obvestila. Prosimo da uporabniki preverijo strani vsaj enkrat mesečno.

 

Teharje, julij 2014

Na vrh

2018 © Gigaplanet.si spletno gostovanje. Vse pravice pridržane.
Vse cene vsebujejo 22% DDV

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close